Water verbeteraars - Vijverflora Swolgen

Zoek
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Water verbeteraars

Vijver afdeling > Waterbehandeling e.d.

Glashelder

Vijverwater

Waterverbeteraars
Watertesten

Wij testen graties uw vijverwater.
U krijgt een duidelijk
en deskundig advies.


Brandschoon vijverwater
Het kan vanaf nu
veel
gemakkelijker en veel beter.

Bio-vital


Biologische waterzuivering

Bio-vital: Houdt vijvers, filters, leidingen en substraten brandschoon.


Vervuiling in vijverwater.

Hoe ontstaat vervuiling?

Door vissenuitwerpselen, afstervende waterplanten, inwaaiend vuil e.d. ontstaat vervuiling.
Uit dit vuil ontstaan stikstof verbindingen zoals NH3, NH4, NO2 en NO3 in het water.
Deze nutriënten NH3, NH4, NO2 en NO3 zijn de primaire voedingsbronnen voor algengroei.  
Bovendien zijn ammoniak-NH3, ammonium-NH4 en nitriet-NO2 erg giftig voor vissen.
Nitrosomonas bacteriën  zetten deze schadelijke stoffen om tot minder schadelijk nitraat-NO3.
Regelmatig een kleine hoeveelheid Nitro-bacto toevoegen voorkomt vissterfte.

Toename watervervuiling!

Door gebrek aan filtratie en te weinig activiteit van reinigingsbacteriën ontstaat in veel vijvers na verloop van tijd een steeds dikker wordende vuil en sliblaag.
In zulke zwaar vervuilde vijvers is watervertroebeling en algengroei steeds moeilijker tegen te gaan.

Vissterfte:

In zwaar vervuilde vijvers neemt de kans op vissterfte door zuurstofgebrek en door de ontwikkeling van vispathogene micro-organismen steeds verder toe.
Veelal krijgt alleen het warme weer en de felle zon de schuld van massale vissterfte.

Fout:  

Vervuiling in combinatie met warmer weer is vaak de enige oorzaak.
Ook algen verbruiken bij extreme weeromslag veel zuurstof in plaats van zuurstof af te geven.
Dat een vijver zich niet vanzelf brandschoon houdt weet elke vijverbezitter wel uit eigen ervaring.
Voorkom daarom zo veel als mogelijk elke toename van vervuiling.
Verwijder inwaaiend vuil, afstervende planten en algen tijdig. Houdt de vijver gewoon beter schoon.

Ter overweging?

Soms is een grondige opschoon beurt het enige middel wat nog afdoende kan helpen om daardoor schoner en gezonder vijverwater te krijgen.
Met een schone vijver beginnen is veel gemakkelijker. Dit leidt veel sneller tot het gewenste resultaat.
Schoon maken is geen kunst.

Schoon houden!  Dat is de kunst.  Daarover het volgende:


Waterzuivering door filtratie.

Een filterinstallatie met een UVC-lamp en een pomp zal vijverwater beter helder te houden.
Het filter 1x/ maand schoon spoelen en de UVC-lamp 1x/ jaar vervangen is noodzakelijk.
• Dit alleen betekent niet dat hiermee de vijverbodem brandschoon blijft.

• Dit betekend ook niet dat hierdoor geen lastige draad en slijmalgen zullen groeien.
• Dit betekend zeker ook niet dat het water biologisch gezond blijft.
Ook dit weet elke vijverbezitter met een filterinstallatie wel uit eigen ervaring.

Algen, zweefvuil en bodemslib.

De meest lastige fenomenen voor elke vijver liefhebber.

Voor het voorkomen van algengroei en vuilafzetting is alleen een filterinstallatie vaak niet voldoende.
Daarvoor zijn de waterwaarden en de biologische waterzuivering veel meer bepalend !
Een vuile vijverbodem en vervuilt filter is altijd verkeert.
Uit zulke vervuiling ontstaan vervuilende nutriënten NH3, NH4, NO2 en NO3. Dit bevordert algengroei.
Wij begrijpen dat het schoonmaken van vijvers en filters zeker niet de leukste hobby is.

Daarom het volgende.
• Het kan
veel  beter.
• Het kan
veel  gemakkelijker.
Bio-vital ( Nieuw en uniek biologisch waterzuivering product )
Bio-vital houdt Vijvers en Filters en Substraten veel beter en veel gemakkelijker schoon.
• Bio-vital bevordert de afbraak van vissenuitwerpselen, zweefvuil en slib.
• Bio-vital verwijdert vervuilende nutriënten NH3, NH4, NO2 en NO3.
• Bio-vital zorgt voor een veel schoner, zuurstofrijker en glashelder watermilieu.
• Bio-vital bevorderd de groei en gezondheid van vissen en waterplanten.

Sprankelend helder vijverwater.
Levenslustige vissen en een weelderige plantengroei.
Daar zal iedereen van genieten.
Bio-vital houdt uw
vijvers en filters veel beter en veel gemakkelijker schoon.

Bacterieen:
Bacterieen bestaan al sinds er leven op aarde ontstond.

  • Bacterieen zijn klein:

In slechts een druppel water kunnen in verzadigde toestand maar liefst 1.000.000.000.000 bacterieen zitten.
99,9% van alle op onze aarde aanwezige bacterieen is surfase-gebonden.
Dit houdt in dat de bacterieen die uw vijver schoon moeten houden hoofdzakelijk in de filter, de leidingen, op de vijverwand, in de bodemsubstraten e.d. zitten.

Schoon water bevat nagenoeg geen bacterieen.

  • Waarom?

Dit is zo omdat in schoon water niets te eten zit voor deze kleine rakkers.
In vuil vijverwater zullen bacterieen zich ook aan en in het ronddwarrellende zweefvuil (voedsel) binden.
Dat ook ziekten verwekkende bacterieen in vuil water meer schade kunnen veroorzaken dan in schoon water mag wel duidelijk zijn.
Een goed filtersysteem, eventueel gecombineert met een UVC zal altijd tot schoner en dus ook veiliger vijverwater leiden.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu